جواب تمرین علوم هشتم|درس هشتم:تولید مثل در جانداران|پرسش متن صفحه 70

پرسش متن صفحه 70

چرا با افزایش سن، تفاوت های ظاهری این جانوران آشکار می شود؟

در هفته های ابتدایی جنینی نوزاد دختر و پسر شباهت های بسیاری دارند و در بیشتر گونه ها تشخیص نر و ماده از هم امکان پذیر نیست ولی  با افزایش سن و ترشح هورمون های جنسی مختلف ، ژن های مختلف فعال شده و صفات خود را آشکار می کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!