جواب تمرین علوم هشتم|درس هشتم:تولید مثل در جانداران|گفت و گو کنید صفحه 68

گفت و گو کنید صفحه 68

معمولاً کپک ها ابتدا به شکل لکه های کوچک روی نان یا میوه دیده می شوند؛ اما با گذشت زمان این لکه ها بزرگ تر می شوند و سرانجام همهٔ سطح آنها را می پوشانند. چه استدلالی برای این مشاهده دارید؟

کپک ها با تولید مثل باعث ایجاد کپک های بیشتر و پوشاندن سطح روی نان می شوند. آن ها از طریق هاگ زایی تولید مثل میکنند. در کیسه ای به اسم هاگدان ، هاگ تولید شده و با عوامل مختلف حرکت کرده و بعد از استقرار در جایی رشد می کنند و کپک های بیشتری تولید می کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!