جواب تمرین علوم هشتم|درس هشتم:تولید مثل در جانداران|فعالیت صفحه 67

فعالیت صفحه 67

وسایل و مواد لازم: نان کپک زده، میکروسکوپ، تیغه و تیغک.
قطره ای آب روی تیغه بگذارید. با استفاده از چیزی مانند سوزن یا خلال دندان، مقداری از کپک را از روی نان بردارید و به آرامی با آب روی تیغه مخلوط کنید. روی آن تیغک بگذارید و با میکروسکوپ مشاهده کنید. شکل چیزی را که می بینید، رسم کنید.
آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد چه عوامل محیطی در رشد کپک روی نان نقش مثبتی دارند؟

طراحی آزمایش:

کی نان یا خمیر را مرطوب می کنیم. داخل کیسه ای قرار داده و در جای تاریک و گرم قرار می دهیم پس از سه روز کپک ها روی آن رشد می کنند می توانیم این کار را با میوه نیز انجام دهیم.

 

محیط های گرم یا مرطوب ، محیط های آلوده ، درمعرض تابش مستقیم خورشید بودن

ظرفی را با استفاده از بخار آب مرطوب کرده و لقمه پنیر را در آن می گذاریم بعد دو روز که سر بزنیم میبینیم پنیر کپک زده است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!