جواب تمرین علوم هشتم|درس هشتم:تولید مثل در جانداران|جمع آوری اطلاعات و گفت و گو کنید و فعالیت صفحه 75

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 75

به جز حشره ها، جانوران دیگری نیز به گرده افشانی گل ها کمک می کنند، گزارشی دربارهٔ چنین جانورانی تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید. گزارش را می توانید به شکل تصویری ارائه دهید.

به عنوان مثال سگ ها ، خفاش ها ، پرندگان ، موش کیسه دار استرالیایی ، مارمولک دم آبی ، میمون پوزه دار  در هنگام نوشیدن شهد گل های متفاوت ، دانه های گرده به پوست یا موی آن ها چسبیده و هنگام حرکت از گلی به گل دیگر منتقل می کنند.

 

گفت و گو کنید صفحه 75

-دو جمعیت از یک نوع جاندار در یک محیط زندگی می کنند. یک جمعیت حاصل تولید مثل غیرجنسی و جمعیت دیگر حاصل تولید مثل جنسی این جاندار است. اگر عوامل محیطی (مانند دما، رطوبت، غذا یا تغییر در عوامل زنده محیط مانندگسترش نوعی باکتری بیماری زا) تغییر کنند،
پیش بینی می کنید افراد کدام جمعیت، بیشتر در خطر از بین رفتن قرار گیرند؛ چرا؟

جانورانی که از تولیدمثل غیرجنسی به وجود می آیند زیرا در تولید مثل جنسی صفات جدیدی ایجاد شده و تنوع افزایش می یابد و در نتیجه بقای جمعیت جاندار افزایش می یابد . همچنین به علت پیشرفته تر بودن ساختمان بدنی وعملکرد آن سازگاری بیشتری با شرایط دارند.
با مقایسهٔ دو نوع تولید مثل جنسی و غیرجنسی، مزایا و معایب هر کدام را توضیح دهید.

مزایا معایب
تولید مثل جنسی افزایش تنوع

افزایش بقا و سازگاری

صفات ناسازگار می توانند در نسل های بعدی با ترکیب با ژن های دیگر از بین بروند.

نیاز به زمان و انرژی برای یافتن جفت
تولید مثل غیرجنسی  بدون نیاز به انرژی و زمان برای پیدا کردن جنس مخالف

سریع بودن و توانایی تولید مثل انبوه در زمان کم

باعث ایجاد صفات جدید نمی شود

می تواند باعث انقراض نسل شود

در صورت بروز بیماری ممکن است تمام افراد جمعیت را درگیر کند

 

فعالیت صفحه 75

حشره هایی مانند زنبور در گرده افشانی نقش مهمی دارند.گرده های گل به بدن حشره می چسبند.
درنتیجه حشره، گرده ها را از گلی به گل دیگر می برد. دربارهٔ ویژگی هایی که به گل ها کمک می کند تا حشره به طرف آنها برود، گفت وگو کنید.

رنگ های زیبا ودرخشان –  شهد خوشمزه –  سیگنال هایی که گل ها می فرستند – بوی خوش آن ها

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!