جواب تمرین علوم هشتم|درس چهاردهم:نور و ویژگی های آن|فعالیت صفحه 128

فعالیت صفحه 128

در یک اتاق نسبتاً تاریک، ابتدا نور چراغ قوه یا لیزر را به سطح یک آینه و سپس به سطح دیوار بتابانید، تفاوت بازتاب نور را از این دو سطح باهم مقایسه کنید. این فعالیت را به کمک دو قطعه پوش برگ، یکی با سطح کاملاً صاف و دیگری با سطح چروکیده، انجام دهید.

نور از سطح آینه خوب و منظم بازتاب می کند و دوباره برمی گردد اما از سطح دیوار که سطحی کدر است به طور نامنظم بازتاب می شود.

بازتاب از پوش برگ صاف به طور منظم و پوش برگ با سطح چروکیده به صورت نامنظم می باشد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!