جواب تمرین علوم هشتم|درس چهاردهم:نور و ویژگی های آن|فعالیت صفحه 124

حل تمرین علوم هشتم|درس چهاردهم:نور و ویژگی های آن

 

فعالیت صفحه 124

آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان نشان داد نور در خط راست منتشر می شود.

هدف آزمایش  منتشر شدن نور در خط راست

مواد و وسایل لازم : 3 مقوا یا 3 عدد سی دی ، لیزر ، قیچی

سه مقوا انتخاب می کنیم و در وسط هریک از آن ها یک سوراخ کوچک ایجاد می کنیم.

سپس  لیزر را روشن کرده و  درون سوراخ مقوا می اندازیم به طوری که نور از هر سه سوراخ عبور کند و روی دیوار بتابد.

یکی از مقوا حالا را تکان می دهیم و مشاهده می کنیم که نور دیگر روی دیوار تشکیل نمی شود

نتیجه میگیریم نور روی خط راست منتشرمی شود.

 

(به جای مقوا می توان از سی دی هم استفاده کرد.)

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!