جواب تمرین علوم هشتم|درس پنجم:حس و حرکت|فعالیت و پرسش متن صفحه 36

حل تمرین علوم هشتم|درس پنجم:حس و حرکت

فعالیت صفحه 36

چشمان یکی از اعضای گروه را با یک پارچهٔ تیره با احتیاط ببندید.
چراغ قوه ای را روشن کنید و نور آن را در فاصلهٔ ۱۵ ۱۰ سانتی متری به بخش های مختلف بدن او بتابانید.
آیا دانش آموز نور را احساس می کند؟ خیر

چراغ قوه را به پوست نزدیک تر کنید؛ آیا او نور را احساس می کند؟ خبر
دانش آموز در فاصلهٔ نزدیک می فهمد که چراغ قوه به او نزدیک شده است؛ چرا؟ خیر زیرا گیرنده های حساس به نور در پوست وجود ندارد در نتیجه  نمی تواند دور یا نزدیک شدن نور را بفهمد.
دربارهٔ نتایج این فعالیت با هم کلاسی های خود بحث کنید.

برای این که مجرکی احساس شود باید گیرنده های حساس به آن در آن بخش وجود داشته باشد و هر محرکی هرجایی قابل تشخیص نیست.

 

پرسش متن صفحه 36

مهم ترین اندام های حسی بدن ما کدام اند؟

چشم ، گوش ، پوست ، بینی ،زبان

فعالیت صفحه 36

با ساختمان چشم در کلاس پنجم آشنا شدید. با استفاده از مولاژ چشم یا پوستر های موجود در مدرسه شکل ساده ای از کرهٔ چشم را ترسیم و بخش های مختلف آن را نام گذاری کنید.

جواب:

صلبیه/ لایه محکم و سفیذ رنگ، از جنس بافت پیوندی، منشا قرنیه(لایه شفاف جلوی چشم)

مشیمیه/ لایه نازک و رنگدانه دار، منشا عنبیه

عنبیه/ بخش رنگ چشم، دارای ماهیچه صاف، تنگ شدن با اثر پار اسمپانیک، گشاد با اثر سمپانیک

شبکیه/ بسیار نازک، شامل گیرنده های نوری و نورون ها

زلالیه/ مایع شفاف جلوی عدسی، تغذیه عدسی و قرنیه

زجاجیه/ ماده ژله ای پشت عدسی، حفظ شکل کروی چشم

لکه ی زرد: اهمیت در دقت و تیزبینی چشم

ماهیچه مژکی: شرکت در عمل تطابق

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!