جواب تمرین علوم هشتم|درس پنجم:حس و حرکت|فعالیت صفحه 45

فعالیت صفحه 45

تشریح بال مرغ
یک بال مرغ کامل و سالم، تهیه و با کمک وسایل تشریح آن را بررسی کنید و انواع ماهیچه های جفت جفت و مفصل ها را در آن تشخیص دهید.

جواب:

وسایل لازم/سینی تشریح، تیغ جراحی(تشریح)، پنس و

شرح آزمایش/ ابتدا به کمک تیغ جراحی پوست روی بال را برمی داریم. ماهیچه های متصل به استخوان های بازو، زند زیرین و زند زیرین را مشخص می کنیم.

ماهیچه های بازو و ساعد به صورت جفت جفت کار می کنند.

انواع مفصل ها:

1- شانه: سر استخوان بازوی مرغ در آن قرار می گیرد. (گوی و کاسه ای)

2- زند زیرین و زند زیرین: مفصل ترک محوری

3- مچ دست(بال) از نوع لولایی

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!