جواب تمرین علوم هشتم|درس پنجم:حس و حرکت|اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 44

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 44

دربارهٔ انواع رباط در مفصل ها اطلاعاتی را جمع آبه صورت گزارش در کلاس ارائه کنید.

رباط ها بافت های پیوندی هستد که دو استخوان را به هم متصل می کنند  و ثابت نگه می دارند.

انواع رباط ها می توان به  : رباط شانه ، رباط آرنج ، رباط زانو ، رباط مچ پا ، گردن و ستون فقرات و … اشاره کرد.

عکس: ماهیچه اسکلتی

عکس: ماهیچه صاف

عکس: ماهیچه قلبی

شکل
نام-نوع اسکلتی صاف قلبی
عمل ارادی غیرارادی غیرارادی
رنگ قرمز سفید-صورتی قرمز
محل در بازو ، پشت استخوان پا ، پلک و … دیوارۀ دستگاه گوارش ، تنفس … در قلب

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!