جواب تمرین علوم هشتم|درس پنجم:حس و حرکت|جمع آوری اطلاعات و آزمایش کنید صفحه 42

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 42

دربارهٔ عوامل مؤثر بر پوکی استخوان و منابع غذایی دارای کلسیم و فسفر اطلاعاتی را جمع آوری، و نتایج را به صورت پرده نگار در کلاس ارائه کنید.

میزان پوکی و زمان اتفاق افتادن آن در افراد مختلف متفاوت است.عوامل موثر بر پوکی استخوان عبارتند از:

سن،ساختار استخوان ها ، سابقه ی شکستگی ، عوامل ژنتیکی ، نژاد ، کاهش سطح هورمون های جنسی  و …

کلسیم سبزیهای برگدار تیره مثل کلم و شلغم ، شیر ، ماست و پنیر ، تخم مرغ و …

فسفر گوشت مرغ ، جگر و مغز ، غذاهای دریایی ، محصولات لبنی ، مغز ها و …

 

آزمایش کنید صفحه 42

مواد و وسایل
سه قطعه استخوان مشابه مرغ ، چراغ الکلی، سرکه
روش اجرا: یک قطعه از استخوان ها را در سرکه بیندازید و بگذارید چند روزی بماند. قطعهٔ دیگر را روی شعله نگه دارید تا بسوزد؛ قطعه سوم را بدون تغییر نگه دارید. سپس سه استخوان را از لحاظ نرمی و شکنندگی با هم مقایسه کنید.
۱- کدام استخوان استحکام بیشتری دارد؟

استخوان سالم

۲- کدام استخوان نرم تر است؟ چرا؟

استخوان در سرکه ، زیرا سرکه عامل های استجکام استخوان یعنی Ca و P را در خود حل می کند.
۳- کدام استخوان شکننده تر است؟ چرا؟

استخوان سوخته زیرا گرما ، رشته های پروتئینی را از بین برده و استخوان را ترد و شکننده می کند.
دربارهٔ علت هرکدام با هم کلاسی های خود گفت و گو کنید.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!