جواب تمرین علوم هشتم|درس پنجم:حس و حرکت|گفت و گو کنید صفحه 40

گفت و گو کنید صفحه 40

دربارهٔ انواع مزهٔ اصلی و اینکه در کجای زبان بهتر احساس می شوند با هم کلاسی های خود گفت وگو و نتیجهٔ بحث را به صورت گزارش ارائه کنید.

4 مزه داریم: شیرینی ، شوری  ، ترشی ، تلخی

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!