جواب تمرین علوم هشتم|درس پنجم:حس و حرکت|گفت و گو کنید صفحه 39

گفت و گو کنید صفحه 39

وجود حس بویایی در جلوگیری از خطر و حتی حفظ جان شخص مؤثر است. با ذکر مثال هایی در این باره با هم کلاسی های خود گفت و گو کنید.

به عنوان مثال در صورت سوختگی در وسایل الکتریکی اطراف با حس بویایی و قهمیدن آن می توانیم از آتش سوزی بزرگی جلوگیری کنیم.

یا هنگامی که میخواهیم غذایی را بخوریم و از سالم بودن ان مطمئن نیستیم ابتدا آن را بو می کنیم.

و یا برای آگاهی از وجود گاز سمی مثل مونوکسید کربن و جلوگیری از انفجار

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!