جواب تمرین علوم هشتم|درس پنجم:حس و حرکت|تحقیق و پژوهش صفحه 46

تحقیق و پژوهش صفحه 46

دربارهٔ گرفتگی ماهیچه، کشیدگی ماهیچه و درد ماهیچه ای، اطلاعاتی را جمع آوری کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید:
چگونه می توان از موارد فوق جلوگیری کرد؟

مصرف آب و نوشیدنی فراوان-توقف مصرف الکل یا نوشیدنی دارای کافئین – سطخ تمرینات را یکدفعه افزایش ندهیم – هر روز حرکات کششی انجام دهید
در صورت بروز هر کدام از موارد چه باید بکنیم؟

از کمپرس آب گرم استفاده کنیم – کشش ماهیچه مبتلا – و در صورت بهتر نشدن به فیزیوتراپ مراجعه کنیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!