جواب تمرین علوم هشتم|درس چهارم:تنظیم عصبی|جمع آوری اطلاعات صفحه 30

اطلاعات جمع اوری کنید صفحه 30

با مراجعه به منابع معتبر درباره نقش هریک از فعالیت های غیرارادی مانند پلک زدن، عطسه، سرفه و… اطلاعاتی را جمع آوری و نتایج را به کلاس گزارش کنید.

پلک زدن: زمانی که پلک می زنیم ترشحاتی شامل مخاط و چربی از گوشه ی چشم آزاد شده که از خشکی و عفونت چشم جلوگیری می کند.

عطسه: برای خروج مواد مضر مثل باکتری ها ، ویروس و … از بدن توسط دهان و بینی صورت می گیرد.

سرفه: برای خروج مواد مضر و عوامل  خارجی مثل ویروس ها از بدن توسط دهان صورت می گیرد.

سکسکه: یک انقباض ناخودآگاه در عضلات دیافراگ و عضلات بین دنده ای است که یک علامت حساب می شود و نه یک بیماری. سکسکه طولانی مدت می تواند نشان دهندۀ یک بیماری پنهان باشد .

گریه: در واقع ناشی از بروز احساسات و همدردی با دیگران است . همچنین می تواند برای خروج مواد مضر از بدن باشد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!