جواب تمرین علوم هشتم|درس چهارم:تنظیم عصبی|فعالیت 29

حل تمرین علوم هشتم|درس چهارم:تنظیم عصبی

فعالیت 29

روی صندلی بنشینید و یک پای خود را روی پای دیگر بیندازید. با یک چکش پلاستیکی ضربه ای به زیر زانو وارد کنید تا پاسخ انعکاسی را ببینید.

زانو به ست بالا پرتاب می شود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!