جواب تمرین علوم هشتم|درس یازدهم:کانی ها|جمع آوری اطلاعات صفحه 101

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 101

با مراجعه به اینترنت و منابع معتبر دربارهٔ سایر روش های تشکیل کانی ها اطلاعات جمع آوری، و نتیجه را به صورت پرده نگار به کلاس ارائه کنید.

  • خنک شدن ماگما
  • تحت فشار و درجه حرارت بالا قرار گرفتن و سپس شکسته و تجزیه شدن سنگ ها  به کانی های ثانویه
  • حل شدن سنگ ها در اثر عبور ماگما و سرد شدن ان ها و سپس تشکیل کانی
  • محلول های فراسیرشده

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!