جواب تمرین علوم هشتم| درس ششم:تنظیم هورمونی|اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 48

حل تمرین علوم هشتم| درس ششم:تنظیم هورمونی

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 48

دربارهٔ محل دقیق هریک از غدد دستگاه هورمونی اطلاعاتی را جمع آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

تخمدان ها(خانم  ها) : در شکم کمی پایین تر از ناف و دو طرف رحم

هیپوفیز : زیر هیپوتالاموس و متصل به آن ، پشت پل مغزی

هیپوتالاموس : در زیر سطح مغز ، زیر تالاموس  و بالای هیپوفیز

اپی فیز/پینه آل : زیر تالاموس ها ، در عمق مغز ، بین دو نیمکره راست و چپ مخ

تیموس : در پشت جناغ و جلوی نای ، بین دو شش ها

تیروئید : در گردن و جلوی نای (نای را در برگرفته)

پارا تیروئید : چهار عدد به سطح پشتی غده تیروئید چسبیده و پشت آن نای قرار دارد.

بیضه ها : خارج از بدن ، دوطرف آلت تناسلی ، در ناحیه لگن

غده های فوق کلیه : روی غده فوق کلیه و چسبیده به پرده دیافراگم

پانکراس : بین دو کلیه ، پشت معده و روده ، بخش عمده ی ان پشت معده قرار دارد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!