جواب تمرین علوم هفتم|بخش دوم،درس سوم: اتم ها؛الفبای مواد|فعالیت و پرسش متن و فکرکنید صفحه 16

فعالیت صفحه 16

1- چند حبه قند بردارید و روی یک پارچه قرار دهید. آنهارا با ضربه زدن به چند تکهٔ ریز تبدیل کنید. ضربه زدن را آن قدر ادامه دهید تا پودر قند به دست آید.
2- همهٔ پودر قند را بردارید و داخل یک لیوان آب بریزید و آن را هم بزنید تا حل شود.
3- آیا مطمئنید که تمام ذره های قند را برداشته اید؟ (درستی پاسخ خود را به کمک یک ذره بین بررسی کنید)

بعد از بررسی با ذره بین میبینیم که هنوز مقداری قند باقی مانده اند.
4- آیا ذره های قند در آب قابل دیدن اند؟ آیا آنها داخل لیوان وجود دارند یا از بین رفته اند؟ (آزمایشی برای بررسی ادعای
خود پیشنهاد کنید)

اگر آب را بنوشیم مزه ی شیرینی را حس می کنیم که ناشی از وجود ذرات قند است.

 

پرسش متن صفجه 16

آنها برای یافتن پاسخ پرسش های خود آزمایش های زیادی را انجام دادند اما چگونه ذره های غیرقابل مشاهده را مطالعه می کنیم؟

با میکروسکوپ

 

 

فکرکنید صفحه 16

همان طور که می دانید، بخار آب موجود در هوای اتاق را نمی بینیم؛ اما، می دانیم که بخار آب در هوای اتاق وجود دارد. آزمایشی پیشنهاد کنید که وجود آن را نشان دهد.

مثلاً در  یک اتاق شیشه ای دمای اتاق را پایین می آوریم و مشاهده می کنیم که روی شیشه قطره های آب جمع شده اند . و یا هنگامی که هوا سرد است وقتی پنجره ها را ببندیم ، بخار آب اطراف شیشه در داخل ماشین مایع شده و قطره های آب روی شیشه پدید می آیند و این حاکی از وجود بخار آب است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!