جواب تمرین علوم هفتم|بخش سوم،درس پنجم:از معدن تا خانه|آزمایش کنید و فعالیت صفحه 41

آزمایش کنید صفحه 41

در حدود 50 گرم آهک را در یک ظرف بریزید و دو لیوان آب روی آن اضافه کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید؛ سپس با استفاده از کاغذ پی اچ مشخص کنید آیا مخلوط آب آهک خاصیت اسیدی دارد؟

دونوع آهک داریم : آهک مرده و آهک زنده

آهک زنده همان کلسیم اکسید خالص است که با چیز دیگری مخلوط نشده و اگر آن را در آب بریزیم با انجام یک واکنش شیمیایی ، بخار آبی ایجاد می شود که ناشی از تبخیر آب است و سپس به صورت گرد و سفید در می آید که (آهک مرده) نامیده می شود.

کاغذ پی اچ بعد از برخورد با آب آهک رنگ آبی به خود می گیرد که این نشان می دهد آب آهک محلولی بازی می باشد.

 

فعالیت صفحه 41

جدول زیر اطلاعاتی دربارهٔ مقدار تولید و مصرف سیمان در کشورمان را نشان می دهد. با بررسی آن به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

 

سال تولید سیمان(تن) مصرف سیمان(تن)
1377 20000 20000
1383 33000 31000
1389 61000 50000
1392 68000 56000
1394 58000 49000
1396 70000 58000

الف) نمودار ستونی مقدار تولید سیمان را در سال های مختلف رسم کنید.

عکس: نمودار از سال 1377 تا 1396/تولید سیمان از 10000 تا 80000

جواب: به ترتیب از بیشترین صادرات در سال های مختلف تا کمترین صادرات

سال 1396/ بالای 70000 تولید سیمان

سال 1392/ نزدیک به 70000

سال 1389/ 60000 سیمان

سال 1394/ نزدیک به 60000

سال 1383/ بین 30000 تا 40000

سال 1377/ 20000

 

 

ب) در چه سال هایی کشور ایران صادر کننده سیمان بوده است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

اگر دقت کنیم میبینیم از سال 1383 به بعد به همان میزان که تولید سیمان داشتیم ، مصرف آن را نداشتیم که این نشان دهنده صادرات سیمان می باشد. و تنها در سال 1377 صادرکننده نبوده است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!