جواب تمرین علوم هفتم|بخش سوم ، درس ششم:سفر آب روی زمین|خود را بیازمایید صفحه 51

خود را بیازمایید صفحه 51

به نظر شما مهم ترین منابع آلوده کنندهٔ رودخانه ها کدام اند؟

به نظر من مهم ترین منابع آلوده کننده رودخانه ها ، کارخانه ها و تخلیه زباله ها و مواد شیمیایی آن ها در داخل رودخانه و دریاهاست.
آلودگی رودخانه ها چه مشکلاتی را ایجاد می کنند؟

آلودگی رودخانه ها با مواد شیمیایی باعث شیوع بسیاری از بیماری های واگیردار مثل حصبه ، وبا و اسهال خونی می شود. همچنین ورود این مواد باعث رشد بیش از حد گیاهان و جلبک آبزی می شود. که  افزایش این گیاهان باعث استفاده بیش از حد  اکسیژن آبتوسط انها شده و اکسیژن کمتری به جانوران آبزی می رسد و درنتیجه زندگی آن ها به خظر افتاده و امکان انقراض گونه های آبزی افزایش می یابد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!