جواب تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،درس دهم:گرما و بهینه سازی مصرف|فعالیت صفحه 84

فعالیت صفحه 84

به همراه گروه خود نخست به طراحی یک دماسنج بپردازید و سپس با آوردن وسایل مورد نیاز، آن دماسنج را بسازید ودرجه بندی کنید. با استفاده از این دماسنج چند اندازه گیری را انجام دهید.

مواد لازم:

  • بطری آب معدنی
  • خمیر بازی
  • نی شفاف پلاستیکی
  • رنگ غذا

1-مقدار کمی رنگ غذا درون بطری آب می ریزیم و در آن تا هر مقدار که می خواهیم آب ولرم می ریزیم.

2-نی را وارد بطری می کنیم و سپس از آن جایی که وارد بطری شده با خمیر مجسمه سازی فیکس می کنیم تا تکان نخورد و هیچ سوراخی برای ورود و خروج هوا نباشد.

3-از ماژیک استفاده می کنیم تا سطح آب را علامت گذاری کنیم.

4- سپس بطری را درون یک ظرف پر از آب داغ قرار داده و  افزایش حجم آب و بالاتر رفتن سطح آب را مشاهده می کنیم.

و یا  می توانیم بطری را درون یک ظرف پر از یخ بگذاریم و پایین تر آمدن سطح آب را مشاهده  کنیم.

 

فعالیت صفحه 84

در هر یک از موارد زیر ابتدا دما را پیش بینی، و سپس با استفاده از یک دماسنج آن را اندازه گیری و جدول را کامل کنید و به کلاس گزارش دهید. توجه کنید برای اندازه گیری دما، دماسنج به اندازهٔ کافی در پ تماس با جسم مورد نظر قرار گیرد.

ردیف جسم مورد اندازه گیری پیش بینی دما

(درجه سلسیوس)

دمای اندازه گیری شده

(درجۀ سلسیوس)

1 آب لولۀ کشی 20 24
2 مخلوط آب و یخ 0 0
3 مخلوط نمک و یخ خردشده 0 10-
4 چای داغ 70 90
5 هوای کلاس 25 25
6 هوای داخل یخچال 1 4

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!