جواب تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،درس دهم:گرما و بهینه سازی مصرف|فکرکنید و آزمایش کنید صفحه 90

فکرکنید صفحه 90

کدام مورد بیشتر تابش گرمایی خورشید را جذب می کند؟ چرا؟

الف) آسفالت              ب) آینه

آسفالت زیرا سطح کدر ، ناهموار و تیره رنگی دارد

 

آزمایش کنید صفحه 90

وسایل و مواد: دو قوری یا لیوان کاملاً یکسان که رنگ یکی تیره و دیگری سفید باشد، دو دماسنج و یک فلاسک آب داغ.
روش آزمایش
1- در هر یک از لیوان ها یا قوری ها، مقدار مساوی آب داغ بریزید و با دماسنج دمای آنها را اندازه گیری کنید.
2- هر 5 دقیقه دمای آب درون ظرف ها را اندازه گیری کنید و نمودار دما را بر حسب زمان برای هر یک از ظرف ها رسم کنید.
از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

عکس: نمودار

جواب:

روی نمودار با دو رنگ متفاوت با خط کشیدن مشخص می کنیم قوری تیره رنگ پایین تر قرار می گیرد و بالاتر ازآن قوری سفید رنگ.

دمای قوری تیره رنگ زودتر پایین می آید زیرا زودتر گرما را به صورت تابشی از دست میدهد.

پس سطوح تیره رنگ گرمای بیشتری جذب می کنند و یا از دست می دهند.

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!