جواب تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،فصل نهم:منابع انرژِی|فعالیت صفحه 63

حل تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،درس هشتم:انرژی و تبدیل های آن

فعالیت صفحه 63

به فهرست زیر، جمله هایی اضافه کنید که واژهٔ کار در آنها معنای متفاوتی داشته باشد.

  • امروز خیلی کار دارم.
  • من در یک شرکت تولید بازی های رایانه ای کار می کنم.
  • آیا با من کاری ندارید؟
  • راندن اتومبیل برای من کار سختی است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!