جواب تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،فصل نهم:منابع انرژِی|فکرکنید صفحه 78

فکرکنید صفحه 78

در محلی که زندگی می کنید به طور میانگین در طول روز چند ساعت هوا آفتابی است؟
آیا سرمایه گذاری برای استفاده از انرژی خورشیدی می تواند یکی از گزینه های مناسب در محل زندگی شما باشد؟

(جواب سوال مربوط به شهر دانش آموز و برعهده ی اوست)

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!