جواب تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،فصل نهم:منابع انرژِی|خود را بیازمایید صفحه 71

خود را بیازمایید صفحه 71

مقدار انرژی ای که بدن ما با خوردن یک تخم مرغ آب پز (حدود ٦٠ گرم)، یک گوجه فرنگی(حدود ٥٠ گرم) و یک نان لواش(حدود ١٠٠ گرم) کسب می کند، چقدر است؟

تخم مرغ آب پز:

 کیلوژول6.8×60=408

گوجه فرنگی:

 کیلوژول 50×0.9=45

نان لواش:

 کیلوژول 100×11.3=113

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!