جواب تمرین علوم پنجم|درس سوم:رنگین کمان|فعالیت صفحه 18

حل تمرین علوم پنجم | درس سوم : رنگین کمان

فعالیت صفحه 18

3-رنگین کمانی را که تشکیل می شود،نقّاشی کنید و رنگ های آن را با رنگین کمان صفحه ی پیش مقایسه کنید.

رنگین کمان خیلی کم رنگی ایجاد می شود که همان رنگ های رنگین کمان صفحه ی قبل یعنی

( بنفش،نیلی،آبی،سبز،زرد،نارنجی،قرمز)

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!