جواب تمرین علوم پنجم|درس هفتم:چه خبر؟(2)|گفت و گو صفحه ی 55

گفت و گو صفحه ی 55

درباره ی پرسش های زیر در کلاس گفت وگو کنید.

  • ما کدام مزه ها را احساس می کنیم؟

مزه شیرینی ، شوری ، ترشی و تلخی

  • کدام مزه ها برای شما خوشایندترند؟

شیرینی

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!