جواب تمرین علوم پنجم | درس اول:زنگ علوم|کاوشگری صفحه 5

کاوشگری صفحه 5

1-مشخص کنید:

  • چه چیزی را باید تغییر داد؟ طول بال فرفره
  • چه چیزی را باید اندازه گرفت؟ زمان رسیدن فرفره به زمین
  • چه چیزهایی را نباید تغییر داد؟ طول ذم فرفره ، جنس کاغذ ، ارتفاعی که فرفره را از آن رها میکنیم، پهنای بال فرفره

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!