جواب تمرین علوم چهارم|بخش پنجم،درس سیزدهم:سفرغذا|فعالیت و فکرکنید صفحه 112

فعالیت صفحه 112

لولهٔ گوارش در جانوران متفاوت از بخش های متفاوتی تشکیل شده است. شکل روبه رو لولهٔ گوارش پرنده ای را نشان می دهد. با توجه به شکل، لولهٔ گوارش این پرنده چه تفاوت هایی با لولهٔ گوارش ما دارد؟

پرنده برخلاف ما دارای چینه دان ، سنگدان است.

 

فعالیت صفحه 112

آزمایشی طراحی کنید که بتوان با آن، وجود آنزیم تجزیه کنندهٔ نشاسته را در بزاق نشان داد.

روی نوعی خوراکی که نشاسته دارد به عنوان مثال نان ، لوگول یا محلول شناسنده ی نشاسته می ریزیم. سپس نان را در درون دهانمان گذاشته و می جویم و کاملاً که با بزاق مخلوط شد و حالت خمیری پیدا کرد روی آن لوگول می ریزیم تا ببینیم آیا نشاسته وجود دارد یا توسط آنزیم تجزیه شده است.

 

فکرکنید صفحه 112

شکل زیر سه نوع دندان پیش، نیش و آسیا را نشان می دهد.

عکس: از چپ به راست/ پیش، نیش، آسیای کوچک، آسیای بزرگ

الف) چه ارتباطی بین شکل و کار هر دندان وجود دارد؟

آسیای بزرگ : پهن و مکعب مستطیل شکل برای آسیاب کردن است.

آسیای کوچک مکعب شکل  و دارای 2 برجستگی است که کار خرد کردن و آسیاب کردن دارند.

نیش:نوک تیز که کار پاره و خرد کردن به عهده دارد.

پیش: به صورت باریک و کارد مانند که کارد بریدن به عهده دارد.
ب) چه تعدادی از هر نوع دندان در دهانتان دارید؟

8 عدد :پیش

4 عدد:نیش

8 عدد:آسیای کوچک

12 عدد :آسیای بزرگ

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!