جواب تمرین علوم چهارم | درس پنجم:گرما و مادّه|گفت و گو و فعالیت صفحه 42

گفت و گو صفحه 42

  • در تصویر روبرو چه چیزهایی گرم تر هستند؟ دیگ و آش گرم تر هستند.
  • گرما از کدام جسم به جسم دیگر منتقل می شود؟ گرما از دیگ و آش به ملاقه و کاسه منتقل می شود.

فعالیت صفحه 42

6-پیش بینی کنید چه اتفاقی می افتد؟ شکلات خط کش فلزی زودتر آب می شود.

  • شکلات روی کدام خط کش زودتر می افتد؟ توضیح دهید.

چون خط کش فلزی رسانای گرما است و گرما را سریع تر از خود عبور می دهد در نتیجه گرما سریع تر از آب داغ به خط کش و در نتیجه به شکلات منتقل شده و آن را آب می کند و زودتر می افتد.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!