آخرین خبرها

جواب تمرین علوم چهارم | درس 2: مخلوط ها در زندگی|فکر کنید صفحه 12

فکر کنید (صفحه 12)

برای تهیه ی سریع یک لیوان شیرعسل خنک چه راه هایی پیشنهاد می کنید؟

عسل را در شیر داغ میریزیم آن را برای بهتر مخلوط شدن هم می زنیم سپس در یخچال سردش می کنیم.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!