جواب تمرین علوم چهارم | درس 2: مخلوط ها در زندگی|فعالیت صفحه 10

فعالیت (صفحه 10)

نوع ماده شاخه نبات خرده نبات پودر نبات
زمان لازم برای حل شدن (ثانیه) 90 60 30
  • در کدام حالت، نبات سریع تر در آب حل می شود؟ پودر نبات
  • از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟ هر چه مواد ریز تر باشند زود تر در آب حل می شوند.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!