جواب تمرین علوم چهارم | درس 3: انرژی نیاز هر روز ما|فعالیت و فکر کنید (صفحه 24)

فعالیت (صفحه 24)

از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ انرژی صوتی به انرژی حرکتی تبدیل می شود زیرا دانه ها حرکت می کنند.


فکر کنید (صفحه 24)

صدای هواپیما، شیشه ی پنجره ها را میلرزاند. دراین حالت، انرژی صوتی به کدام شکل از انرژی تبدیل میشود؟ انرژی حرکتی


نام وسیله شکلی از انرژی که به ما می دهد
اتو گرمایی
پنکه حرکتی
توستر نان گرمایی
مایکروویو گرمایی
کولر سرمایشی
شوفاژ گرمایی
لامپ نورانی
mp3 player صوتی

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!