جواب تمرین علوم چهارم | درس 4: انرژی الکتریکی|گفت و گو (صفحه 28)

حل تمرین علوم تجربی چهارم دبستان | درس 4: انرژی الکتریکی


گفت و گو (صفحه 28)

اگر برق خانه ی شما یک هفته قطع شود، با چه مشکلاتی رو به رو می شوید؟ در این باره در گروه خود گفت و گو کنید. در تابستان کولر های آبی هم گازی با برق کار می کنند بنابراین درصورت قطعی برق گرما اذیتمان می کند. تلفن، کامپیوتر و بقیه لوازم الکترونیکی کار نمی کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!