جواب تمرین فارسی ششم/فصل سوم،درس هشتم:دریاقلی/صفحه ی ۶۴

صفحه ی ۶۴

بخوان و بیندیش 

۱. به نظر شما چرا اسیران جنگی در دوران دفاع مقدس “آزاده “یا “آزادگان” نامیده شده اند؟

جواب۱: چون این افراد خود را از ترس ها و وابستگی ها آزاد کردند تا بتوانند در راه میهن خویش جان فشانی،فداکاری وایثار کنند.

۲. در این متن به کدام یک از داستان های قرآنی اشاره شده است؟ ارتباط آن را با این متن توضیح دهید.

جواب۲: داستان حضرت یوسف ، حضرت یوسف بعد ازینکه توسط برادرانش درچاه انداخته شد توسط کاروانی نجات پیدا کرد و به مصر رفت وعزیز مصر شد طی این مدت او دوباره به کنعان و نزد پدرش برنگشت اینجا شهید تندگویان مانند حضرت یوسف بود که در چاهی مثل زندان اسیر شده و مردم ایران هم مثل حضرت یعقوب بودند که  سال های طولانی منتظر برگشتن او بودند.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!