جواب تمرین فارسی ششم/فصل سوم،درس هفتم:درس آزاد/صفحه ی ۵۴

فارسی ششم ، صفحه ی ۵۴

درس آزاد : کمال الملک

محمد غفاری ملقب به کمال الملک درسال ۱۲۶۴ هجری قمری در کاشان در خانواده ای هنرمند و سرشناس به دنیا آمد.کمال الملک از شاگردان برجسته و ممتاز دارالفنون بود پس از گذشت سه سال تحصیل در دارالفنون توانست موفقیت های بسیاری کسب کند. ناصرالدین شاه روزی برای بازدید از دارالفنون رفت وآن جا تابلویی توجه اش را جلب کرد واو را تحت تاثیر قرار داد وقتی متوجه شد این تابلو اثر محمد غفاری است دستور داد او را به عنوان نقاش به استخدام دربار دربیاورند. پس از چندی از حضور وی در کاخ، ناصرالدین شاه به شدت تحت تاثیر آثار او قرار گرفت و خود به شاگردی او درآمد.ناصرالدین شاه درابتدا به او لقب ” نقاش باشی ” و سپس لقب “کمال الملک” داد. کمال الملک در مدت حضور در دربار ۱۷۰ تابلو کشید که معروف ترینشان “تالار آیینه”است.”تالار آیینه”اولین تابلویی است که وی آن را با نام “کمال الملک”امضاء کرده است. کمال الملک پس از واقعه ی ترور ناصرالدین شاه برای تحصیل به اروپا رفت وبیش از سه سال در رم ، فلورانس  و پاریس در موزه ها به رونگاری پرداخت. او پس از بازگشت به ایران هنرستان نقاشی ایران را تاسیس کرد.  از آثار او می توان به تالار آیینه ، زن مصری ، باغ شاه تهران ، رمّال ، زرگر بغدادی ، کبک بی جان ، چندین پرتره از ناصرالدین شاه ، مظفرالدین شاه و خودش و…. اشاره کرد.این نقاش ارزشمند وبرجسته ی ایرانی سرانجام در سن ۹۳ سالگی به دلیل کهولت سن در محل تولدش حسین آباد نیشابور درگذشت.آرامگاه ابدی وی اکنون در نیشابور در مجاورت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری واقع است.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!