جواب تمرین فارسی نهم/فصل دوم،درس چهارم:هم نشین/صفحه 33

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۳

خود ارزیابی

۱. در متن درس چه کسانی به عنوان مشاوران خوب معرفی شده اند؟

جواب۱:پدر و مادر ، معلمان دلسوز و مربیان با تجربه

۲. به نظر شما چرا سعدی پسرنوح را با سگ اصحاب کهف مقایسه کرده است ؟

جواب۲: منظور سعدی تاثیر همنشین بوده است اینکه دوست وهمنشین بد می تواند انسان را از راه راست منحرف کند حتی اگر از خانواده ی خوبی باشد .برعکس این موضوع هم صادق است.

۳.چرا باید از معاشرت با همنشین بد پرهیز کرد؟

جواب۳: چون همنشین بد ماراهم مثل خودش می کند و خواسته یا ناخواسته روی ما تاثیر می گذارد.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!