جواب تمرین فارسی نهم/فصل دوم،درس چهارم:هم نشین/صفحه 40

فارسی نهم ، صفحه ی ۴۰

فرصتی برای اندیشیدن 

۱.هلن کلر پس از بیماری به وسیله کدام یک از حواس پنج گانه خود با جهان خارج ارتباط داشت؟

جواب۱: لامسه و لمس با دستانش

۲.منظور کلر از این جمله ها “در این راه بارها به عقب می لغزیدم، کمی جلو میرفتم ،سپس امیدوار میشدم “چیست ؟

جواب۲:پشتکار وتسلیم نشدن

۳.نویسنده چه چیزهایی را برای خود نور خورشید و بهشت دانسته است؟

جواب۳: کتاب نور خورشید و ادبیات بهشت موعود

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!