جواب تمرین فارسی نهم/فصل آزاد،درس پانزدهم:درس آزاد/صفحه ی ۱۰۸

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۰۸

خودارزیابی 

۱.پاسخ شخص گمراه به مفضل چه بود؟

جواب۱:اگر از شاگردان جعفر بن محمد هستی باید بدانی که او زیاده ازین سخنان ما را شنیده و با متانت جواب گفته است،لذا توهم شایسته با ما سخن بگو

۲.این درس را با درس اول (آفرینش همه…)مقایسه کنید و شباهت های آن ها را بیان کنید.

جواب۲: هر دو راجب وجود خدا و نبوت است واینکه باید برای همه ی نعمت هایی که خدا به ما بخشیده شکرگذار باشیم.

۳.چرا خداوند بزرگ، نعمت تفکر و اندیشیدن را به انسان ها بخشید.

جواب ۳: تا در نعمت هایش اندیشه کنیم و به حکمت آن پی ببریم و قدر آن ها را بهتر بدانیم و از آن ها بهترین استفاده را ببریم.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!