جواب تمرین فارسی نهم/فصل آزاد،درس پنجم:درس آزاد/صفحه ی ۴۶

فارسی نهم ، صفحه ی ۴۶

شعر خوانی

هر چه گفتم جملگی از عشق خاست

جز حدیث عشق گفتن دل نخواست

حشمت این عشق از فرزانگی ست

عشق بی فرزانگی دیوانگی ست

دل چو با عشق وخرد همره شود

دست نومیدی از او کوته شود

گر در این راه طلب دستم تهی ست

عشق من پیش خرد شرمنده نیست

هوشنگ ابتهاج (ه.الف سایه)

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!