جواب تمرین فارسی نهم/فصل اول،درس اول:آفرینش همه تنبیه خداوند دل است/صفحه ی ۱۴

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۴

خود ارزیابی

۱. چند نمونه از جلوه های زیبایی آفرینش و نعمت های خدا را در درس بیابید و بیان کنید .

جواب۱:

_خوشه ی طلایی انگور

_دانه ی مثل یاقوت انار

_ میوه دادن درختان

_گل دادن ساقه های خار دار

_ماه و خورشید و شب و روز

۲.مفهوم آیه ۴۴ سوره اسراء “آسمانهای هفتگانه و زمین و هر موجودی که در آن هاست او را می‌ستایند” با کدام بیت درس تناسب دارد؟

جواب۲: کوه و دریا ودرختان همه در تسبیح اند/نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

۳.پیام بیت پایانی شعر را توضیح دهید.

جواب ۳: راست گویی؛ واینکه راست گویی موجب سعادت است.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!