جواب تمرین فارسی نهم/فصل سوم،درس ششم:آداب زندگانی/صفحه ی ۵۰

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۰

خود ارزیابی

۱.هنگام سخن گفتن دیگران به چه نگاتی باید توجه کرد؟

جواب۱:

  • زیاد حرف نزنیم.
  • حرف دیگران را قطع نکنیم.
  • سوالی که از دیگران پرسیده می شود را ما جواب ندهیم.
  • اگر کسی در حال بیان مطلبی است و ما آن را میدانیم وسط حرفش نگوییم که آن را می دانیم اجازه دهیم حرفش را تمام کند.

۲.بیت زیر با کدام بخش درس ،ارتباط معنایی دارد؟

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند

جواب۲: به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند.

۳.یک زندگی موفق دارای چه ویژگی هایی است؟

جواب۳: دارای هدف ، نظم ، برنامه ریزی ، رعایت اخلاقیات ، احترام وادب و…

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!