جواب تمرین فارسی نهم/فصل سوم درس هفتم:پرتو امید/صفحه ی ۵۶

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۶

خود ارزیابی

۱. چه چیزی پذیرش سختی ها را برای حافظ آسان کرده است؟

جواب۱:

  • امید به آینده بهتر
  • یکسان نبودن احوال روزگار
  • وجود رهبر آگاه
  • توکل به خدا
  • دعا وخواندن قرآن

۲. انسان عاقل در برابر حوادث و مشکلات زندگی چگونه باید رفتار کند ؟

جواب۲:همیشه امید دارد. به خدا توکل می کند و غم نمی خورد. وبا تلاش ، امید وخواندن قرآن بر مشکلات پیروز می شود.

۳. بیت زیر با کدام یک از بیت های درس ارتباط بیشتری دارد ؟

غواص گر اندیشه کند کام نهنگ/ هرگز نکند درّ گرانمایه به چنگ

جواب۳:ای دل ار سیل بنا بنیاد هستی برکند/چون تورا نوح است کشتیبان،ز توفان غم مخور

گفت وگو 

۱. غزلی دیگر از دیوان حافظ انتخاب کنید و درباره پیام های آن در کلاس گفت و گو کنید.

جواب۱: بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است /بیار باده که بنیاد عمر بر باد است

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود / ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب/ سروش عالم غیب چه مژده ها داده است

که ای بلندنظر شاهباز سدره نشینن/نشیمن تونه این کنج محنت آباد است

تو را ز کنگره عرش میزنند صفیر/ ندانمت که در این دامگه چه افتاده است

مجو درستی از جهان سست نهاد/ که این عجوزه عروس هزار داماد است

مفهومی که شاعر در این شعر به آن اشاره می کند ، بی اعتباری و بی وفایی دنیاست و یاد آور می شود که ارزش و مقام انسان بالاتر از آن است که درگیر مشکلات و سائل دنیا شود و باید جایگاه حقیقی خود را بیابد.

۲.چهار نمونه تخلص از شاعران دیگر انتخاب کنید و بیت کامل آنها را در کلاس بخوانید.

  • ای سنایی خواجه ی جانی غلام تن مباش(سنایی)
  • همه گویند طاهر کس نداره، خدا یارمنه چه حاجت من (باباطاهر)
  • سعدیا مرد نکونام نمیردهرگز/مرده آن است که نامش به نکویی نبرند.(سعدی)
  • حافظ به خود نپوشید این خرقه ی می آلود/ای شیخ پاکدامن معذوردار مارا(حافظ)

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!