جواب تمرین فارسی نهم/فصل پنجم،درس سیزدهم:آشنای غریبان/صفحه ی ۱۰۱

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۰۱

گفت وگو

۱. درباره زندگی و فضایل امام رضا گفتگو کنید.

جواب۱ : امام رضا فرزند امام موسی کاظم در روز پنج شنبه یازدهم ذیقعده سال ۱۴۸ هجری ۱۶ روز بعد از شهادت امام صادق در مدینه به دنیا آمد. نامش را علی گذاشتند. کنیه اش ابوالحسن است و القابش رضا ، صابر رضی و وفی بود. پدر ایشان، امام موسی بن جعفر و مادرش نجمه نام داشت. نجمه کنیز مادر بزرگ امام رضا بود ولی چون در دینداری درایت و عقل و اخلاق رفتار والایی داشت .مادر بزرگ امام رضا تصمیم گرفت که او را به پسرش ببخشد امام رضا بعد از شهادت پدر بزرگوارش به مقام امامت نائل شد.

۲.با مراجعه به دیوان حافظ غزلی بیابید و درباره نوع ردیف آن بحث کنید.

جواب۲: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقندو بخارا را

بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت

کنار آب رکن آباد وگلگشت مصلا را

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را

من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم

که عشق از پرده ی عصمت برون آرد زلیخا را

قالب این شعر غزل

ردیف را

و قافیه به ترتیب ما، بخارا ، مصلا ، زیبا ، زلیخا

نوشتن

۱. هم خانواده واژه های ترخیص، غربت، معابر، ولادت ،اعیاد ، معیشت ، تسلط و نجات را از متن درس بیابید و بنویسید.

جواب۱:

  • رخصت،مرخص
  • غریب،مغرب
  • عبور،عابر
  • معابر
  • مولود،میلاد
  • عیش،عیاش
  • سلطان ، مسلط
  • منجی ، ناجی

۲. در بیت های زیر قافیه ها را مشخص کنید و نوع ردیف آنها را بنویسید.

_ هی بیا با من بران این خرس را/خرس را مگزین مهل همجنس را

_ شدنفس آن دو سه هم سال او/ تنگ تر از حادثه حال او

جواب: در بیت اول؛ را= ردیف و خرس و همجنس =قافیه و

در بیت دوم ؛او=ردیف و سال و حال =قافیه می باشند.

۳.ارتباط معنایی بیت زیر را با درس پیدا کنید و بنویسید.

  • آب زنید راه را این که نگار میرسد مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد

جواب۳:

۴.جدول زیر را کامل کنید.

۱_دروازه آن در روان خوانی فصل چهارم آمده است.

۲_یکی از پیشوند ها

۳_مشق میان تهی

۴_نشانه مفعول

۵_بخشی از نام فصل پنجم کتاب های فارسی

۶_اگر برعکس بخوانید کتابتان با آن آغاز می شود.

جواب:

۱_ آسمان

۲_ با

۳_ مق

۴_ را

۵_ انقلاب اسلامی

۶_ شیاتس

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!