جواب تمرین فارسی نهم/فصل پنجم،درس سیزدهم:آشنای غریبان/صفحه ی ۱۰۲

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۰۲

۷_ مخالف آشنایی

۸_دوستان

۹_جهت

۱۰_نام یکی از سوره های قرآن که از آن به نام “قلب قرآن” یاد شده است.

۱۱_یکی از ضمایر

۱۲_………… گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند/جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

جواب:

۷_ غریبی

۸_ یاران

۹_ سو

۱۰_ یس

۱۱_ او

۱۲_ نصیحت

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!