آخرین خبرها

جواب تمرین فارسی نهم/فصل چهارم،درس دهم:آرشی دیگر/صفحه ی ۷۹

فارسی نهم ، صفحه ی ۷۹

خود ارزیابی 

۱. کدام قسمت از متن درس اشاره به شهید حسین فهمیده دارد؟

جواب۱: خون میان سنگر آزادگان جوشید

مثل یک موج خروشان شد

کودکی از دامن این موج بیرون جست

از کمند آرزوها رست

چشم در چشم دشمن بود

دست او در دست نارنجک

آی آی دشمن

من حسین کوچک ایران زمینم

یک تنه با تانک هاتان در کمینم

مثل کوهی آهنین

۲. درباره این مصراع شعر” آن طرف نصف جهان با تانک های آتشین در راه” توضیح دهید.

جواب۲: ما در واقع فقط با یک کشور نمی جنگیدم بیشتر کشورهای جهان آن موقع با دادن سلاح و نیروی نظامی از عراق حمایت می کردند.

۳.چه شباهت هایی بین این درس و درس هشتم (همزیستی با مام میهن )وجود دارد ؟توضیح دهید.

جواب۳: هر دو درس ما را تشویق به دفاع از میهن میکند و اینکه فرزندان وطن در راه دفاع از وطن با عشق و علاقه هر کاری می کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!