آخرین خبرها

جواب تمرین فارسی نهم/فصل چهارم،درس نهم:راز موفقیت/صفحه ی ۷۳

فارسی نهم ، صفحه ی ۷۳

نوشتن

۱. نوع رابطه معنایی (ترادف و تضاد) کلمه های زیر را مشخص کنید.

 • جاهل  و دانا
 • تضاد
 • فراست و  زیرکی
 • ترادف
 • فروزان  و بی فروغ
 • تضاد
 • بلندآوازه و گمنام
 • تضاد
 • نقره فام و سیمگون
 • ترادف
 • بحث و گفتگو
 • ترادف

۲.مانند نمونه جدول زیر را کامل کنید.

فعل  زمان  نوع   شمار   شخص    بن
شنیدم  گذشته ساده مفرد اول شخص  شنید
میسازیم حال استمراری جمع اول شخص ساز
گفته اند گذشته نقلی جمع سوم شخص گفت
بپرسید حال مضارع التزامی جمع دوم شخص پرس
داردمینویسد حال مضارع مستمر مفرد سوم شخص نویس

۳.جمله زیر با کدام قسمت درس ارتباط معنایی بیشتری دارد؟ دلیل آن را بنویسید.

“انسان بلند همت تا پایه ی بلند به دست نیاورد از پای طلب ننشیند”

جواب۳: هرچه بیشتر می آموخت عشق و علاقه اش به دانش اندوزی بیشتر می‌شد. به تشنه ای میمانست که ساعت‌ها در بیابانی خشک و زیر نور خورشید فروزان مانده است و سپس به آب می رسد ولی هرچه از آن می نوشد گویی تشنه تر می شود.

دلیلش مفهوم همت بلند وپشتکار که در هردو متن به آن اشاره شده است.

۴.آرایه های هر عبارت را مشخص کنید.

الف)هر روز درخت وجود نصرالدین پربارتر می شد .

ب) همه یک صدا نام او را بر زبان می راندند.

جواب۴:

الف)درخت وجود =تشبیه

ب) بر زبان می راندند=کنایه از مشهور شدن

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!