جواب تمرین فارسی نهم/فصل چهارم،درس یازدهم:زن پارسا/صفحه ی ۸۶

فارسی نهم ، صفحه ی ۸۶

گفت وگو

۱.درباره ی نمونه هایی از فداکاری زنان ایرانی در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت و گو کنید.

جواب۱: ما نمونه های بسیاری از فداکاری زنان در دوران انقلاب و همین طور دوران جنگ داریم مثل زهرا حسینی راوی کتاب دا ، سیده طاهره هاشمی شهید ۱۴ساله، نرگس حیدر پور و بسیاری زنان که در پشت جبهه های نبرد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای رزمندگان در تدارک بودند.

۲.درباره ی یکی از زنان بزرگ شاهنامه فردوسی تحقیق کنید.

جواب۲: گرد آفرید ، دختر گژدهم از پهلوانان دژ سپید است. در شاهنامه دختر جنگاوری است که وقتی سهراب به ایران لشکر کشید وی با لباس مبدل مردانه در میدان حاضرشد.وی نماینده ی زنان مبارز و دلیر وشجاع ایرانی است که نمونه های آن را فراوان دیده ایم و میبینیم. گرد آفرید چندین صفت خاص و برجسته را باهم دارد  از یک سو زنیست پاکدامن که دچار وسوسه نمی شود واز سوی دیگر ماننددبک سردار بزرگ شجاع و دلیر است. دارای عقل ومنطق قوی و آزاده است.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!