جواب تمرین فارسی نهم/فصل چهارم،درس یازدهم:زن پارسا/صفحه ی ۸۵

فارسی نهم ، صفحه ی ۸۵

خود ارزیابی

۱. چرا پدر رابعه شب تولد او دلتنگ خوابید؟

جواب۱: زیرا دخترش به دنیا آمده بود اما نه آن ها نه برایش لباسی داشتند که او را درآن بپیچند و نه توانسته بود برای چراغ روغن پیدا کند.

۲.چه عنوان های دیگری می توان برای این درس انتخاب کرد؟

جواب۲: رابعه ، زن پاکدامن ، زن متوکل و…

۳.مهم ترین ویژگی اخلاقی رابعه چه بود؟

جواب۳:فروتنی، توکل به خدا و شکر گذاری او ، پارسایی و پاکدامنی، راضی به رضای خدا بودن

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!