جواب تمرین فارسی نهم/فصل چهارم،درس یازدهم:زن پارسا/صفحه ی ۹۰

فارسی نهم ، صفحه ی ۹۰

فرصتی برای اندیشیدن

۱.چرا خرمشهر نماد هشت سال مقاومت،معرفی شده است؟

جواب ۱:چون مردم خرمشهر با ساده ترین سلاح ها و با جان ومال و ناموس خود از شهر دفاع کردند.

۲.دریافت شما ار جمله ی زیر چیست؟

“حیات حقیقی مردان خدا ققنوس وار از میان خاکستر نخل های نیم سوخته،سر بر آورد.”                     

جواب ۲: مردان خدا (شهیدان)هیچ وقت از بین نمی روند وتا ابد جاویدند.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!